Η εταιρεία εμπορεύεται χύμα ελαιόλαδα και τυποποιεί τρεις τύπους ελαιόλαδων, παρθένα και έξτρα παρθένα.

1. Tο ελαιόλαδο Κρανιδίου
2. Το έξτρα παρθένο και παρθένο Πελοποννήσου
3. Το έξτρα παρθένο και παρθένο Ελληνικό

Το λάδι που τυποποιεί επιλέγεται από τις καλύτερες ποικιλίες ελιάς. Όλες οι διαδικασίες παραγωγής και εμφιάλωσης των προϊόντων τηρούν αυστηρά τα διεθνή πρότυπα και είναι απόλυτα ελεγμένες και αποδεδειγμένα δοκιμασμένες για την εξασφάλιση της καλύτερης ποιότητας. Οι διαδικασίες αυτές διατηρούν την πολύ χαμηλή οξύτητα (μεταξύ 0,1 – 0,8) και τα φυσικά αρωματικά χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου παραγωγής της και το καθιστούν ως ένα από τα καλύτερα και πιο αρωματικά ελαιόλαδα που παράγονται στη χώρα μας.

Η εταιρεία για τους τρεις τύπους ελαιόλαδου διαθέτει αναγνωρισμένο σήμα από το Υπουργείο Ανάπτυξης, στο όνομα της. Διαθέτει επίσης δικά της μεταφορικά μέσα για την μεταφορά των ελαιόλαδων, καθώς και δίκτυο διανομών των τυποποιημένων.